C C C C A+ A A- X

Състав

Ръководство

Илияна Ферева - Зелева

Председател на съда и Районен съдия

Етаж: 2

Телефон: +359 /3041/ 2148

Районен съдия

Елка Хаджиева

Районен съдия

Етаж 2

+359 /3041/ 2170

Деловодство съдебно изпълнителна служба

Работно време

  • Всеки работен ден от 8:30 часа до 17.00 часа без прекъсване.

 СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА при РАЙОНЕН СЪД ДЕВИН

Съдебно-изпълнителната служба образува изпълнителни дела и събира вземанията по тях. Изпълнително дело се образува по молба на взискател (заинтересована страна) въз основа на изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение след внасяне на съответните държавни такси. Таксите са определени в Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието. Освободени от заплащане на държавни такси са взискатели по вземания за трудови обезщетения и издръжки. Молбата за образуване на изпълнително дело се подава в служба „Деловодство” на СИС. Справки за номера, под който се образува и води делото, се правят лично от взискателя или от упълномощено от него лице в деловодството на СИС – стая 1.
Държавен съдебен изпълнител - Ася Пашова - тел.: /03041/ 24-01
ДЕЛОВОДСТВО при СИС Девин - /03041/21-60

Ася Пашова

Държавен съдебен изпълнител

Етаж: 1

Телефон: +359 /3041/2401

Деловодство съдебно изпълнителна служба

Секретар СИС

Етаж: 1

Телефон: +359 /3041/ 2160

Златка Бошнакова

Секретар СИС

Етаж 1

+359 /3041/ 2160

Служба по вписванията

Работно време

  • Работно време: с граждани, адвокати и нотариуси
  • Всеки работен ден от 9:30 до 12:30 часа и от 13.00 до 15.00 часа.

Към Районен съд – Девин има един съдия по вписванията. Съдиите по вписванията имат следните основни функции:
1. разпореждат или отказват вписвания, отбелязвания или заличавания в имотния регистър;
2. произнасят се за издаването на справки и удостоверения за сделки с недвижими имоти и учредени ипотеки;
3. извършват нотариални и други действия, предвидени в закон.
Съдиите по вписванията могат да извършват действия само в своя район, който покрива териториалния обхват на Районен съд - Девин.

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА при РАЙОНЕН СЪД ДЕВИН
Иво Шамов - тел.: /03041/ 24-01

Служба по вписвания - /03041/ 25-76

Необходими документи за издаване на удостоверение за тежести:

  • Заявление (молба)
  • Документ за собственост
  • Квитанция за платена държавна такса по сметка на Агенция по вписванията - имотен регистър.

Правилник за администрацията в съдилищата

Иво Шамов

Съдия по вписванията

Етаж: 1

Телефон: +359 /3041/ 2401

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация