C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

1. Правила за случайно разпределение на делата в Районен съд Девин.
2. Вътрешни Правила за публикуване на съдебните актове на сайта на Районен съд Девин.
3. Правила за изпращане на съобщ. и призовки чрез електронен пощ.адрес по реда на чл.42,ал.4 и сл. от ГПК. - Отменени съгл. Заповед
4. Правила за предоставяне на електронен достъп до информация по съдебни дела.
4.1.Приложение 1 
4.2.Приложение 2
5. Правилник за администрацията в съдилищата.
6. Актуализирани правила за събиране на съдебните вземания.
7. Правила за събиране на постъпления чрез картови разплащания на ПОС терминални у-ва.
8. Правила за достъп до обществена информация.
9. Правила за пропускателен режим в съдебна палата гр. Девин.
10. Етичен кодекс на съдебния служител.
11. Вътрешни правила за поведение в съда и съдебна зала.

12. Заповед № 149 от 15.07.2019г. за организация на работата в РС Девин по време на съдебната ваканция през 2019г.. 

13. Планове за дейността на Районен съд Девин през 2022 година :

 

14. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на РАЙОНЕН СЪД – ДЕВИН за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679.

15. Система за управление и контрол на обществени поръчки в РС - Девин. 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация