C C C C A+ A A- X

Заповед на Председателя на Районен съд - Девин, съдия Илияна Ферева - Зелева, за отмяна на откритите съдебни заседания, провеждани в съда до 11.04.2020 год.

Дата на публикуване 11 март 2020 Последна редакция 11 март 2020 Новини Отпечатай

   

РАЙОНЕН СЪД - ДЕВИН

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 62

гр.Девин, 11.03.2020 г.

 

         Относно: На основание протокол № 8/10.03.2020г. на Съдийска колегия на ВСС, във връзка препоръка до административните ръководители да предприемат мерки, с цел превенция на заболяване и намаляване на риска от възникване на „Коронавирусна инфекция /COVID-19/“

 

З А П О В Я Д В А М :

 

I. Съдиите докладчици да извършат преценка на насрочените открити заседания от 11.03.2020г. до 11.04.2020г. и в случай, че преценят, че делата не са от изрично предвидените в чл.329, ал.3 ЗСВ, тоест има възможност да бъдат отложени с насрочване на ново открито съдебно заседание, със своевременно уведомяване на страни, свидетели и вещи лица, да отложат разглеждането на тези открити съдебни заседания.

II. Съдиите и служителите заявили участия в обучения и семинари, свързани със събиране на повече хора на едно място да отменят ангажиментите си.

III. Възлагам на служителите - административен секретар, главен счетоводител, чистач, служител поддръжка на сградата да предприемат всички необходими действия за изпълнение на мерките, препоръчани от министерство на здравеопазването – да се закупят и осигурят всички необходими препарати за дезинфекция 4 пъти на ден на сградата и се осигурят необходимите дезинфектанти на местата, до които имат достъп гражданите.

IV. Възлагам на съдии и служители да спазват и предприемат мерки за дезинфекция на работните си места и помещения, при необходимост да използват защитни маски.

V. Възлагам на служителите, обслужващи граждани да предприемат необходимите мерки за работа с маски и ръкавици.

VI. Съдии и служителите, които чувстват здравословни неразположения като отпадналост, повишена телесна температура, кашлица и кихане да уведомят незабавно личния си лекар.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на магистрати и  служители за стриктно и строго  изпълнение.

 

                                                                                                    АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –

                                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ РС:

                                                                                                                                ИЛИЯНА ФЕРЕВА-ЗЕЛЕВА

                                                                                                                                           /п/ не се чете        

 

  

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация